Kinderhulp Afrika

Nafasi Welfare Centre is onderdeel van Stichting Kinderhulp Afrika.
Stichting Kinderhulp Afrika is een christelijke hulpverleningsorganisatie die sinds 1987 omziet naar de meest kwetsbare kinderen in Uganda, de weeskinderen. We bieden deze kinderen onderwijs, onderdak, geestelijke en medische verzorging. We willen hen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke individuen die kunnen voorzien in hun eigen noden, op elk gebied van hun leven.

Water uit de kraanDoel
Stichting Kinderhulp Afrika stelt zich als doel om zorg, veiligheid en onderwijs te bieden aan weeskinderen en ze te laten opgroeien en ontwikkelen als goed opgeleide volwassenen die in staat zijn om verantwoordelijkheden op zich te nemen en zelfstandig te functioneren in de maatschappij zowel als op sociaal en economisch gebied.

Ontstaansgeschiedenis
Stichting Kinderhulp Afrika is in 1987 opgericht door Mathijs Piet, naar aanleiding van een bezoek van het Afrikaanse kinderkoor dat bescherming zocht in Nederland, tegen de toenmalige oorlogssituatie in Uganda.

KVK en ANBI
Ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 41224830
De stichting is ANBI erkend onder fiscaalnummer RSIN 008584606

Organisatiestructuur:
Voorzitter                : Dhr. Mathijs Piet
Secretaris               : Dhr. Jurriën Faas
Penningmeester     : Dhr. Gert van Leeuwen
Lid                          : Dhr. Arjan van der Kraan
Lid                          : Dhr. Arjen Hansen
Lid                          : Dhr. Xander Rijken
Lid                          : Dhr. Vincent Leighton

Het bestuur van Kinderhulp Afrika/ Nafasi Welfare Centre bestaat volledig uit vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Kinderhulp Afrika

 

 

Website van Kinderhulp Afrika: www.kinderhulp-afrika.nl